Klasztor Sióstr Klarysek 27-600 SANDOMIERZ, Plac ¦w. Wojciecha 5, tel.(0-15) 832-01-21
WWW Designed by
cherub.maciej@gmail.com